Momente

Momente on pieni psyykkisen hyvinvoinnin palveluita tuottava yhteisö Oulun keskustassa. Tarjoamme kognitiivista yksilöpsykoterapiaa, pari- ja seksuaaliterapiaa, psykologi- ja työterveyspsykologipalveluita sekä työnohjausta.

Tavoitteenamme on luotettava ja tasavertainen yhteistyösuhde, jossa sinun on turvallista työskennellä. Meille on tärkeää, että suhtautumisemme työhömme välittyy sinulle aktiivisena ja lempeänä työskentelyotteena. Pidämme huolta osaamisestamme jatkuvalla kouluttautumisella ja työnohjauksella. Toivomme, että sinun on helppo tulla meille ja työskennellä kanssamme.

Palvelumme

Psykoterapiapalvelut

Lue lisää

Tarjoamme kognitiivista yksilöpsykoterapiaa, johon voit tulla Kelan tukemana tai omakustanteisesti. Olemme Kelan ja Valviran hyväksymiä palveluntuottajia.

Tapaamistiheyden ja prosessin kokonaispituuden suunnittelemme tarpeeseesi sopivaksi. Psykoterapiakäynnin hinta on 94 € / 45 minuuttia.

Etsiessäsi itsellesi sopivaa psykoterapeuttia tapaamme tutustumiskäynnillä, jonka päätteeksi sovimme mahdollisesta psykoterapian aloittamisesta. Tutustumiskäynti on omakustanteinen ja sen hinta on 94 €. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapian kriteereistä ja hakemisesta saat Kelalta.

Pariterapia

Lue lisää

Pariterapiassa voit kumppanisi kanssa pohtia, mikä suhteessanne on arvokasta, mikä on hyvin ja mitä haluaisitte muuttaa. Lisäksi etsimme tapoja, joilla voitte osoittaa joustavuutta, arvostusta ja kunnioitusta toisianne kohtaan ja tutkimme, millä tavalla haluaisitte itse tulla kuulluksi ja kohdelluksi. Terapiassa etenemme suhteen molempia osapuolia kuunnellen. Pariterapian hinta on 125€ / 60min.

Työnohjaus

Lue lisää

Tarjoamme työnohjausta yksilöille ja ryhmille. Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta on keskustelevaa, luottamuksellista, tavoitteellista ja ratkaisuja hakevaa. Yksilötyönohjauksen hinta on 125€ / 60min ja ryhmätyönohjaus ryhmän koon mukaan

Psykologipalvelut

Lue lisää

Meiltä saat psykologista arviointia sekä neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi elämän muutos- ja kriisitilanteissa. Tapaamisten määrä sovitaan tarpeesi mukaan ja niiden hinta on 94 € / 45 min.

Lisäksi teemme ostopalveluna psykologisia tutkimuksia aikuisille kognitiivisen suorituskyvyn ja persoonallisuuden kartoittamiseksi. Tutkimusten hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Ammattilaiset

Tanja Lehtovuori

Ihmisen sisäinen kasvu ja kehittyminen sekä psyykkinen hyvinvointi ovat olleet monella tavalla työni ja mielenkiintoni kohteina. Nykyään teen enimmäkseen psykoterapia- ja psykologityötä aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Käytän työssäni paljon skeematerapian teoriaa ja työskentelytapoja, joihin omat lisäkoulutukseni ja työnohjaukseni ovat viime vuosina painottuneet. Aiemmin olen toiminut psykologina perusterveydenhuollossa, mielenterveystoimistossa, työterveyshuollossa sekä ammatillisen kuntoutuksen parissa. Olen työskennellyt myös yliopisto-, korkeakoulu- ja täydennyskoulutusmaailmassa ja minulla on opettajan pedagoginen pätevyys. Työskentelytapaani on kuvattu lämpimäksi, tutkivaksi ja avoimeksi. Minuun voit ottaa yhteyttä, jos olet kiinnostunut psykoterapia-, psykologi- tai työnohjauspalveluista.

Tuula Rantakari

Tavoitteeni on auttaa asiakasta löytämään tietoisempi ja siten rauhallisempi ja ymmärtäväisempi suhde omaan elämäänsä sekä keinoja iloita ja voida hyvin omassa arjessaan. Olen tehnyt työtä yksilöterapeuttina sekä pariskuntien että ryhmien kanssa. Lisäksi olen toiminut työnohjaajana. Olen peruskoulutukseltani terveydenhoitaja, seksuaali- ja pariterapeutti sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Terapeuttina olen aktiivinen ja minusta ilo ja huumori ovat oikein käytettynä hyvä keino käsitellä vaikeitakin asioita. Terapiassa käytän skeematerapian menetelmiä ja olen hankkinut säännöllisesti koulutusta ja työnohjausta kehittääkseni itseäni skeematerapeuttina.

Helena Wirta

Koulutukseltani olen psykologian maisteri sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Olen työskennellyt psykiatrian erikoissairaanhoidossa yliopistosairaalassa ja kaupungin mielenterveyspalveluissa sekä työ- ja toimintakykyä edistävässä kuntoutuslaitoksessa. Tällä hetkellä työskentelen oman vastaanoton lisäksi osa-aikaisena vankilapsykologina.

Psykologin vastaanotolla työskentelen aktiivisella ja jäsentävällä otteella. Psykologisissa tutkimuksissa pyrin paitsi kuvaamaan tutkittavan tilannetta lähettävälle taholle, niin myös psykoterapeuttiseen interventioon tutkittavan kohdalla.

Psykoterapiassa yhdistän elementtejä useista kognitiivisista suuntauksista, kuten kognitiivis-konstruktiivisesta terapiasta, skeematerapiasta, käyttäytymisterapiasta sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Tavoitteenani on, että yhteistyön tuloksena asiakas kykenee elämään omannäköisempää elämää sekä kokemaan tunteitaan ja tuntemuksiaan monipuolisemmin ja levollisemmin mielin.