Momente

Momente on pieni psyykkisen hyvinvoinnin palveluita tuottava yhteisö Oulun keskustassa. Tarjoamme kognitiivista yksilöpsykoterapiaa, pari- ja seksuaaliterapiaa, psykologi- ja työterveyspsykologipalveluita sekä työnohjausta.

Tavoitteenamme on luotettava ja tasavertainen yhteistyösuhde, jossa sinun on turvallista työskennellä. Meille on tärkeää, että suhtautumisemme työhömme välittyy sinulle aktiivisena ja lempeänä työskentelyotteena. Pidämme huolta osaamisestamme jatkuvalla kouluttautumisella ja työnohjauksella. Toivomme, että sinun on helppo tulla meille ja työskennellä kanssamme.

Palvelumme

Psykoterapiapalvelut

Lue lisää

Tarjoamme kognitiivista yksilöpsykoterapiaa, johon voit tulla Kelan tukemana tai omakustanteisesti. Olemme Kelan ja Valviran hyväksymiä palveluntuottajia.

Tapaamistiheyden ja prosessin kokonaispituuden suunnittelemme tarpeeseesi sopivaksi. Psykoterapiakäynnin hinta on 97 € / 45 minuuttia.

Etsiessäsi itsellesi sopivaa psykoterapeuttia tapaamme tutustumiskäynnillä, jonka päätteeksi sovimme mahdollisesta psykoterapian aloittamisesta. Tutustumiskäynti on omakustanteinen ja sen hinta on 97 €. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapian kriteereistä ja hakemisesta saat Kelalta.

Pariterapia

Lue lisää

Pariterapiassa voit kumppanisi kanssa pohtia, mikä suhteessanne on arvokasta, mikä on hyvin ja mitä haluaisitte muuttaa. Lisäksi etsimme tapoja, joilla voitte osoittaa joustavuutta, arvostusta ja kunnioitusta toisianne kohtaan ja tutkimme, millä tavalla haluaisitte itse tulla kuulluksi ja kohdelluksi. Terapiassa etenemme suhteen molempia osapuolia kuunnellen. Pariterapian hinta on 130€ / 60min.

Työnohjaus

Lue lisää

Tarjoamme työnohjausta yksilöille ja ryhmille. Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta on keskustelevaa, luottamuksellista, tavoitteellista ja ratkaisuja hakevaa. Yksilötyönohjauksen hinta on 130€ / 60min ja ryhmätyönohjaus ryhmän koon mukaan

Psykologipalvelut

Lue lisää

Meiltä saat psykologista arviointia sekä neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi elämän muutos- ja kriisitilanteissa. Tapaamisten määrä sovitaan tarpeesi mukaan ja niiden hinta on 97 € / 45 min.

Lisäksi teemme ostopalveluna psykologisia tutkimuksia aikuisille kognitiivisen suorituskyvyn ja persoonallisuuden kartoittamiseksi. Tutkimusten hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Ammattilaiset

Tanja Lehtovuori

Ihmisen kasvu ja kehitys sekä psyykkinen hyvinvointi ovat olleet kiinnostukseni kohde lähes koko työurani ajan. Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2012 alkaen aikuisten ja 16 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa sekä tehnyt hieman työterveyshuollon töitä. Muutamien vuosien ajan olen toiminut työnohjaajana pienille ryhmille ja yksilöasiakkaille. Aiempaa työhistoriaa minulla psykologina perusterveydenhuollosta, mielenterveystoimistosta, työterveyshuollosta sekä ammatillisen kuntoutuksen parista, mitä ennen olen työskennellyt yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa. Terapiasuuntaukseni on kognitiivinen, minkä lisäksi olen sertifioitu skeematerapeutti.

Ihmisten aito kohtaaminen, vapaus ja ei-tietämisen avoin asenne ovat minulle tärkeitä asioita elämässäni ja työssäni. Työskentelytapaani on kuvattu lämpimäksi, tutkivaksi ja avoimeksi. Minuun voit ottaa yhteyttä, jos olet kiinnostunut psykoterapia-, psykologi- tai työnohjauspalveluista.

Tuula Rantakari

Tavoitteeni on auttaa asiakasta löytämään tietoisempi ja siten rauhallisempi ja ymmärtäväisempi suhde omaan elämäänsä sekä keinoja iloita ja voida hyvin omassa arjessaan. Olen tehnyt työtä yksilöterapeuttina sekä pariskuntien että ryhmien kanssa. Lisäksi olen toiminut työnohjaajana.

Olen peruskoulutukseltani terveydenhoitaja, seksuaali- ja pariterapeutti sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Terapeuttina olen aktiivinen ja minusta ilo ja huumori ovat oikein käytettynä hyvä keino käsitellä vaikeitakin asioita. Käytän terapiassa myös skeematerapian menetelmiä.

Soile Väätäjä

Tuen asiakkaitani tasapainon löytämisessä ja mielen haasteiden tyynnyttämisessä. Tunteiden kanssa voi tulla toimeen, itseensä voi suhtautua lempeästi ja elämä voi olla myös valoisaa.

Työskentelen aikuisten ja yli 20-vuotiaiden nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin parissa yksilöiden ja ryhmien kanssa. Olen työskennellyt koulutuksen, kuntoutuksen, työterveyshuollon ja psykoterapian työaloilla. Psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2015 alkaen. Asiakkaani ovat kokeneet yhteistyön kanssani jämäkäksi, lempeäksi ja turvalliseksi.

Työotteeni on kognitiivis-integratiivinen. Työskentelyn keskiössä on terapiasuhde, tärkeimmät toimintamallit tulevat kognitiivisen terapian kentältä. Käytän työvälineenäni skeematerapiaa ja hankin siihen säännöllisesti täydennyskoulutusta.

Otan asiakkaita psykoterapiaan, yksittäisille keskustelukäynneille sekä työnohjaukseen. Otathan yhteyttä, kun tarvitse psykoterapiaa, työnohjausta, lyhytterapiaa tai muuta keskustelutukea.

Helena Wirta

Työskentelyni keskiössä on aktiivinen ja tutkiva vuorovaikutussuhde, jota hyödyntämällä voimme yhdessä asiakkaan kanssa löytää auttavia tulokulmia asiakkaan kokemuksiin. Tavoitteenani on, että yhteistyön tuloksena asiakas kykenee elämään omannäköisempää elämää sekä kokemaan tunteitaan ja tuntemuksiaan monipuolisemmin ja levollisemmin mielin.

Aikuisten psykoterapiassa yhdistän elementtejä useista kognitiivisista suuntauksista, kuten kognitiivis-konstruktiivisesta terapiasta, skeematerapiasta, käyttäytymisterapiasta sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Tarvittaessa hyödynnän neuropsykologista kuntoutusotetta tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmissa.

Koulutukseltani olen psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja mindfulness-ohjaaja. Aiemmin olen työskennellyt psykologina psykiatrialla, vankilassa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Nykyisin teen psykoterapiatyön lisäksi psykologisia tutkimuksia aikuisten tunne-elämän, persoonallisuuden ja kognitiivisen toimintakyvyn arvioimiseksi sekä lasten oppimiskyvyn ja kehityksellisten haasteiden arvioimiseksi.